Sunday, August 20, 2017

1 පාඩමදෙමල අක්ෂර
(தமிழ் எழுத்துக்கள்)


පොතක් පෑනක් බැරි නම් කම්පියුටරයක් ෆොන් එකක් හරි අරගෙන කමක් නෑ හත් අට පොලකින් වාඩි වෙන්නකෝ. අර කාටද  පඩි දුන්න වගේ කෑගහන්න එහෙම බෑ ඕං කලින්ම කිවුවා... එහෙනම් දෙමල පාඩම් එකින් එක කියල දෙන්න තමයි මේ හදන්නෙ. මුල් ඒව අත ඇරල මඟක් යනකොට එළුවො වෙනව එහෙම නෙමෙයි. ඔන්න එහෙනම් නමෝවිත්තියෙන් පලවෙනි පාඩම දෙමල අක්ෂර ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තා.

දෙමල භාෂා හෝඩියෙ ස්වර නැත්තම් ප්‍රාන අක්ෂර 12 ක් තියනවා. ව්‍යංජන අක්ෂර 18 ක් තියනවා. මේ දෙවර්ගයටම අමතරව තව ආයුධ අක්ෂරය කියල එකකුත් තියනවා. ඊට අමතරව වඩ අක්ෂර එහෙම නැත්තම් සකු අකුරු කියල ජාතියකුත් තියනවා. වඩ අක්ෂර නැත්තම් සකු අකුරු කියන්නෙ දෙමල භාෂාවට පිටින් පැමිනි වචන, ඒ කියන්නෙ ජනක, හොරන වගේ වචන ලියනකොට ජ, හ, වගේ අකුරු ලියන්න සකු අකුරු තමයි භාවිතා කරන්නෙ.  ඔළුව අවුල් වගේද? එහෙම කර ගන්න එපා. අපි ඒව විස්තර ඇතුව බලමුකෝ. එතකොට තේරේවි... හරි... අපි දැන් මේ අකුරු කොහොමද ලියන්නෙ කියල ඉගෙන ගමු.

உயிர் எழுத்துக்கள் 12
උයිර් එලුත්තුක්කල්
ප්‍රාන අක්ෂර

         ආනා
        ආවන්නා
          ඊනා
         ඊයන්නා
        ඌනා
       ඌවන්නා
         ඒනා
         ඒයන්නා
        ඓයන්නා
       ඕනා
       ඕවන්නා
      ඖවන්නා

மை எழுத்துக்கள்  18
මෙයි එලුත්තුක්කල්
ව්‍යංජන අක්සර

         කානා
         සානා
         ඩානා
         තානා
         පානා
         පෙරිය රානා

         ඞානා
         ඤානා
        මූන්ඩ්‍රු සුල්ලි නානා
          පෙරිය නානා
         මානා
        ඉරෙන්ඩු සුල්ලි නානා

          යානා
          සින්න රානා
         සින්න ලානා
         කාල් ලානා
         වානා
         මවුලහර් ලානා

ஆயுத எழுத்து
ආයුධ එලුත්තු
ආයුධ අක්ෂරය

         අහ්

வடஎழுத்துக்கள்
වඩ එලුත්තුක්කල්
වඩ අක්ෂර (සකු අකුරු)

         වඩ සානා
         වඩ ෂානා
          වඩ ජානා
         වඩ හානා
          වඩ ශානා
க்ஷ         වඩ ක්ෂානා
ஶ்ரீ           ශ්‍රීගොඩක් අය දෙමල අකුරු පරිගණකයෙන් ලියන්න දන්නෙ නැති නිසා ඒකටත් උදව්වක් කරන්න තමයි මං මේ හදන්නෙ. SinhalaTamilIME  කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කර ගෙන එහෙම අපි යුනිකෝර්ඩ් ටයිප් කරන්න ඉගෙන ගමු. ඉස්පිලි පාපිලි තනියෙන් ලියල පෙන්නන්න බැරි නිසා “වඅකුරත් එක්ක තමයි පෙන්නල තියෙන්නෙ. ඊට අමතරව කෙටි අකුර පෙන්නල තියන සෑම තැනකම දීර්ඝ අක්ෂරය ලියන්නෙ “ඉ“ඊකර ගන්නව වගේ, අදාල කෙටි අකුර ලියන ස්ථානය shift එක එක්ක ප්‍රෙස් කරලයි කියල  අමතක කරන්න එපා. දෙමල අකුර, ඒ අකුරට  කියන නම, ඒ අකුර කීබෝර්ඩ් එකේ තියන ස්ථානය තමයි මේ ටේබල් එකේ පෙන්නුම් කරල තියෙන්නෙ.


දෙමල අකුර
හඳුන්වන නම
අදාල ස්ථානය
ඞානා
Q
පෙරිය ර
W
පෙරිය න
E
සානා
R
වානා
T
සින්න ලානා
Y
සින්න ර
U
வை
සංගිලි කොම්බුව වෛ
I
මවුලහර් ල
O
வி
ඉස්පිල්ල වි
p
வு
පා පිල්ල වු
[
ඤානා
]
යානා
A
කාල් ලානා
S
ඉරෙන්ඩු සුල්ලි න
D
කානා
F
පානා
G
வா
ඇලපිල්ල වා
H
තානා
J
මානා
K
ඩානා
L
வ்
හල් කිරීම ව්
;
මූන්ඩ්රු සුල්ලි නානා
Z
ඕනා ඔ
X
ඌනා උ
C
ඒනා එ
V
ඊනා ඉ
B
வெ
කොම්බුව වෙ
N
ආනා අ
M
වඩ සානා
Shift+q
වඩ ෂානා
Shift+w
වඩ ජානා
Shipt+e
වඩ හානා
Shipt+r
க்க்ஷ
වඩ ක්ෂානා
Shipt+t
ஶ்ரீ
ශ්‍රී
Shift+y
වඩ ශානා
Shipt+u
Shift+i
මොකද හිතෙන්නෙ. මතක තියා ගන්න අපහසුයි, පාඩම් කර ගන්න අපහසුයි වගේද? හෙමින් සැරේ අකුරු ටික හොඳට බලල, ලියල කියල එහෙම ඔළුවට දා ගන්නකෝ. අපි  ඊගාව දවසෙ පිල්ලන් භාවිතය ගැන තමයි පාඩම කරන්නෙ. මේ අකුරු ටික ඉගෙන ගත්තොත් හරියටම ඉස්සරහට එච්චර අපහසු වෙන එකක් නෑ. උනන්දුව, කැපවීම, අවශ්‍ය පරිසරය හදා ගන්න. අනිවාර්‍යයෙන් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වේවි.
එහෙනම් අදට නවතින්නම්කෝ. ඊගාව පාඩමින් හමු වෙනකන් හැමදෙනෙකුටම ජයවේවා!