Monday, March 5, 2018

4 පාඩම දෙමල උච්ඡාරණය ii


කාලෙකට පස්සෙ ආවට මේ කාලය ඇතුලත ඕගොල්ලො මහන්සි වුනා නම් මේ වෙන කොට හොඳට අක්ෂර ටික එහෙම බලා ගෙන දැන් ලියන්න කියවන්න පුළුවන් තත්වෙක ඉන්න ඕනි.
  
මුල් පාඩම් ආයෙම බලන්න ඕනි නම් මේ ලින්ක් වලින් ගිහින් ඒ පාඩම් බලා ගෙනම එන්න අමතක කරන්න එපා.


සමහර විට දිගටම පාඩම් දා ගෙන ගියා නම් අකුරු අල්ල ගන්න බැරි වුන අය මගින් හැලෙන්නත් ඉඩ තිබුන නේද? ඒ නිසා මගේ ප්‍රමාධය ගැන මං එහෙම හරි කියල සතුටු වෙන්න තමයි මේ උත්සාහය හොඳේ?

හරි හරි අපිට ඉතින් 4 වෙනි පාඩමේ ඒ කියන්නෙ දෙමල උච්ඡාරණය පාඩමේ තව කොටසක් ඉතිරි වෙලා තියනවනෙ. ඒ පාඩමත් හීන් සීරුවෙ ඉගෙන  ගත්තට පස්සෙ අපිට දෙමල වියාකරණ වලට යන්න පුළුවන්. අද අපි මේ දෙමල උච්ඡාරණය පාඩමේ ඉතිරි කොටස ඉගෙන ගමු.

එහෙනම් ඔය එහෙ මෙහෙ මට බැන බැන ගිය ළමයි ඇවිත් පිලිවෙලකට වාඩි වෙලා පාඩමට සූදානම් වෙන්නකෝ. ප්‍රමාධ වීම ගැන සමාව භාජනයකට දාල මං දෙමල පාඩම ඔන්න පටන් ගත්ත හොඳද?

ආ තව එකක්. ඕගොල්ලන්ට කියන්න දෙයක් අහන්න දෙයක් තියේවි නම් පහලින් කමෙන්ටුවක් කොටල යන්න අමතක කරන්න එපා. අහන දේවල් වලට දන්න විදිහට හරි නැත්තම් හොයල හරි පුළුවන් විදිහට උත්තර දෙන්නම්කෝ...

******************


පානා

මෙය (ප හෝ බ) ශබ්ද ගනු ලබයි.

1 පානා වචනයක මුල යෙදේ නම් එය “පශබ්දය ගනු ලබයි.

பொக்கிஷம்      (පොක්කිශම්)      වස්තුව
பழம்      (පලම්)      පළතුර
பூனை      (පූනෙයි)      පූසා
பாதம்      (පාදම්)      පාදය
பறவை      (පරවෙයි )                 කුරුල්ලා
பற்றி      (පට්ට්‍රි)      ගැන

2 ඇතැම් විට පානා මුලට යෙදෙන විට එය “බශබ්දය ද ගනු ලබයි.

புத்தர்      (බුද්දර්)      බුදුන් වහන්සේ
போதி      (බෝධි)      බෝධිය
பக்தி      (බත්ති)         භක්තිය
பாரதம்      (බාරදම්)      භාරතය

3 වචනයක මැද හෝ අග පානා හල් කිරීමත් සමඟ ද්විත්ව වී යෙදේ නම් එය “පශබ්දය ගනු ලබයි.

குப்பை      (කුප්පෙයි)      කුනු
கப்பல்      (කප්පල්)      නැව
அப்பா      (අප්පා)      තාත්තා
அப்பம்      (අප්පම්)      ආප්ප

4 වචනයක මානා හල්කිරීමත් සමඟ යෙදී ඊටපසුව පානා යෙදේ නම් එය “බශබ්ද ගනු ලබයි.

தம்பி      (තම්බි)      මල්ලි
அம்புலி      (අම්බුලි)      සඳ
தும்பு      (තුම්බු)      කොහු

5 වචනයක මැද හෝ අග (ன் ண்) අකුරු වලට පසුව පානා යෙදේ නම් එය “බශබ්ද ගනු ලබයි.

அன்பு      (ඇන්බු)      ආදරය
முன்பு      (මුන්බු)      පෙර
நண்பன்      (නන්පන්)       මිතුරා

6 පානා වචනයක මැද හෝ අග තනිවම යෙදෙන අවස්ථා වලදී එය “බශබ්ද ගනු ලබයි.

சுபம்      (සුබම්)      සුබ
சுபாவம்      (සුෆාවම්)      ස්වභාවය
அபாயம்      (අ‍ෆායම්)         අනතුර
அபராதம்      (අෆරාදම්)      වන්දිය


පෙරිය ර

මෙය (ර, ට්‍ර, සහ ට්) ශබ්ද ගනු ලබයි.

1 පෙරිය රානා සමඟ හල් කිරීම නොයදෙන සෑම අවස්ථාවකම “රශබ්දය ගනු ලබයි.

ஒன்று      (ඔන්රු)      එක
கிணறு      (කිනරු)      ලිඳ
பன்றி (පන්රි)      ඌරා
கறி      (කරි)      හොදි

2 වචනයක හල් කිරීමත් සමඟ පෙරිය රානා ද්විත්ව වී යෙදේ නම් “ට්‍රශබ්ද ගනු ලබයි.

நெற்றி (නෙට්ට්‍රි)      නළල
வெற்றி (වෙට්රි)      ජය
ஒற்றுமை (ඔට්රුමෙයි)     එකමුතුකම
காற்று (කාට්රු)     සුලඟ

3 වචනයක මැද පෙරිය රානා හල් කිරීමක් සමඟ යෙදුව විට එය “ට්ශබ්ද ගනු ලබයි.

மேற்கு  (මේට්කු)      බස්නාහිර
முயற்சி      (මුයට්චි)      උත්සාහය

දෙමල භාෂාවේ අක්ෂර යෙදීමේ දී භාවිතා කරන තවත් නීති රීති

1 ඇතැම් වචන වල තානාට පෙර පෙරිය නානා හල් කිරීමක් සමඟ යෙදෙන අතර එය “න්දලෙස ශබ්ද වනු ලබයි.

சந்திரன்     (චන්දිරන්)       සඳ
இந்தியா     (ඉන්දියා)      ඉන්දියාව
சந்தை     (සන්දෙයි)       පොල
பந்து      (පන්දු)      බෝලය


2 ல,ள, ழ,  සින්න ලයන්න, කාල් ලයන්න සහ මවුලහර් ලයන්න මෙම අකුරු වචනයක මුලට නොයදේ. එකම වචනයේ මැදට මෙම අකුරු යෙදෙන විට අර්ථය වෙනස් වෙන
අවස්ථා දැක ගත හැකි වේ.

ஒலி      (ඔලි)      ශබ්දය
ளி       (ඔළි)      ආලෝකය
ஒழி       (ඔලි)       විනාසය
வலி        (වලි)        කැක්කුම
வளி       (වළි)       සුලඟ
வழி       (වලි)        මාර්ගය

3 වචනයක “අ කාරය යෙදෙන අවස්ථාවලදී එය “ඇලෙස ශබ්ද කරනු ලබයි.

அன்பு       (ඇන්බු)       ආදරය
மரம்        (මැරම්)        ගස
அலரி       (ඇලරි)       අරලියා

4 වචනයක සින්න (ல ர) අකුරු මුලට නොයදන අතර එසේ යෙදීමට අවශ්‍ය වන අවස්ථා වලදී ඊට පෙර “ යොදනු ලබයි.

இலங்கை        (ඉලංගෙයි)      ලංකාව
இராமன்       (රාමන්)        රාමන්
இரத்தினபுர       (රත්තිනපුර)        රත්නපුර
இராஜா       (රාජා)       රජ්ජුරුවෝ
  
*********************** 

ඔන්න දැන් දෙමල උච්ඡාරණය පාඩම අහවරයි. මේ පාඩමත් හොඳට බලා ගෙන, වචනත් මතකෙ තියා ගෙන අපි වියාකරණ කොටස් වලට යමු. එහෙනම් ආයෙම දවසක ඉක්මනින්ම හමු වෙනකන් හැම දෙනෙකුටම ජයවේවා!!!

Tuesday, February 27, 2018

කාලෙකට පස්සෙ


චන්දෙත් පහු වුනානෙ. මාත්  කලටි පොල් කඩන කෙනෙක් කියල නම් ඔන්න නම් පට බඳින්න එපා හොඳේ. ජාතික සංහිඳියාව ඇති කරන්න ගිහින් මාස ගානක්ම මේ පැත්තෙ අඩිය තියන්නත් බැරි වුනා. දෙමල පාඩම් ටික දිගටම දාන්න බැරි වුන එක ගැන ඉතින් සමාව බාජනයකට දාන්න ඔනෙ මුලින්ම.

ඉස්සරහට දෙමල ඉගන ගන්න කැමති අයට පාඩම් පොතක් විදිහට දෙන්න පුළුවන් වේවි. ගොඩක් පාඩම් ලියලයි තියෙන්නෙ.  ඕක ස්ක්‍රීන් ශොට් එහෙම හදල පිලිවෙලකට දාන්න ඇත්තටම මට හරිම කම්මැලිකමක් තමයි දැනෙන්නෙ.


බොලොග් එකට ගොඩ වැදුන මගෙ යාළුවො ටික කොහේ ගිහින් ද දන්නෙ නෑ. මෙහෙම එකෙක් හිටිය ද උන්න ද මලා ද කියලවත් මතක ද දන්නෙ නෑ. කොහේ හිටියත් මේ පැත්තෙ ගොඩ වැදිල යන්න අමතක කරන්න එපා හොඳේ.

 මගෙ මේ බ්ලොග් ලිවිල්ලට අවුරුද්දක් වෙලාවත් සමරන්න මට අමතක වුනා නෙව. මගෙ උපන් දිනේ මතක නැති කොට ඒ ගැන කවර කතා ද ඉතින්. බලමුකෝ අවුරුදු දෙකවත් සමරන්න ඕනි. 

ඒක නෙමෙයි. ඔය අල්ල පනල්ලෙ මං සිංදුවක් කලානෙ. අහ් බය වෙන්න එපා. කන් වලට ඇබ ගහ ගන්න වෙන වැඩ මං කරන්නෙ නෑ. මේක මේ මං ලිවුව සිංදුවක්. මගෙ 'තනුවක් සොයා යමි'  පද රචනා ගොඩේ තිබුන පද පේලි ටිකක්  තමයි මේ විදිහට තනුවක්  හොයා ගෙන ගියේ. ඒ ගැන පුංචි සතුටක් හිත ඇතුලෙ තියනව ඇත්තටම.  අහල කොහොමද කියන්න අමතක කරන්න එපා හොඳේ.

සංස්කෘතික අමාත්‍යංශයෙන් කරපු සහකම්පන කියන සී.ඩී තැටියෙ තමයි මේ සිංදුව තියෙන්නෙ. එතකොට මේකෙ සංගීතය සඳරු ප්‍රියන්වදා කියන මගෙ යෙහෙලියක්. ගායනය නිලන්ති ප්‍රියංගිකා අක්කගෙයි, අංජන මල්ලියගෙයි.. අහලම බලන්නකෝ. ආයෙම මේ පැත්තෙ ඉක්මනටම අලුත් නිර්ව්මානෙකුත්ත් අරන්  ඇවිත් යන්න  එන්නම්කෝ...

 premaye hengum mal

Sunday, September 3, 2017

4 පාඩමදෙමල උච්ඡාරණය
தமிழ் உச்சரிப்பு
තමිල් උච්චරිප්පුකලින් පාඩම් වලදි අපි දෙමල අක්ෂර ඉගෙන ගත්තනේ. අද කියල දෙන්න යන්නෙ ඒ දෙමල අක්ෂර වචන වල එක එක තැන් වල යෙදෙන කොට  එක එක ශබ්ද තමයි ගන්නෙ. උදාහරණයක් කිවොත් சின்ன චින්න කියන වචනෙ ලියන්න මුලට භාවිතා කරන්නෙ සානා. ඒ වුනාට ශබ්ද කරන්නෙ ච කියන අක්ෂරය. ඒ කියන්නෙ දෙමල භාෂාවෙ එක අකුරකින් තව අකුරු කිහිපයක ශබ්ද නියෝජනය කරනවා.
ඒ වගේම තමයි කානා “කියන අක්ෂරයෙන් “ක, ග, හකියන ශබ්ද තුනම ගන්නවා. හැබැයි වචනයක මේ කානා යෙදිල තිබුනොත් ඕගොල්ලො දන්නෙ නෑනෙ ඒක ශබ්ද කරන්න ඕන ක විදිහට ද ග විදිහට ද නැත්තම් හ විදිහට ද කියල. අන්න ඒ ගැන කියල දෙන්න තමයි අද හදන්නෙ. ඒ ඒ අකුරු වචන වල යෙදිල තියන විදිහ අනුව කොහොමද ශබ්ද කරන්න ඕනෙ කියල නීති රීති ටිකක් තියනව. ඒ ටික මතක තියා ගත්තහම  කවුරු හරි කාක්කට දෙමලෙන් කියන “කාහම් කාහම්කියන වචනය කාකම් කියල ශබ්ද කලොත් ඒක වැරදී කියන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එහෙනම් අපි පාඩමට යමුකෝ. ලොකුවට හිතන්න එපා. හරි සරල දෙයක්. මේ නීති රීති ටික සැහැල්ලුවෙන් ඔළුවට දා ගන්න බලන්නකෝ. ඒ වගේම මේ දෙමල වචනත් මතකයට ගත්තොත් ඉදිරියෙදි වාඛ්‍ය නිර්මාණය කරන කොට වගේම භාෂාව භාවිතයෙදිත් වැදගත් වේවි.


වචන වලට කලින් දීල තියන විස්තරේ ඔළුවට දා ගෙන, ඊටපස්සෙ ඒ වචන කියවල බලන්නකෝ. ඕගොල්ලන්ටම තේරේවි ඒ ඒ අකුරු වචනයක මුලින් යෙදුනහම, මැදට යෙදුනම, හල් කිරීමක් එක්ක යෙදුනම, අවසානයට යෙදුනම ශබ්ද වෙන්න ඕනි කොහොමද කියල.
(කානා)


මෙම අක්ෂරය  (ක, ග, හෝ හ) යන ශබ්ද ගන්නවා.


1 වචනයක මුලට අක්ෂරය යෙදෙන විට “ක ශබ්දය ගනු ලබයි.


கண்     (කන්)   ඇස
கதவு   (කදවු)   දොර
காள்    (කාල්)   කකුල
காடு     (කාඩු)   කැලෑව
கூடு     (කූඩු)   කූඩුව
கலை   (කැලෙයි)   කළාව2 වචනයක මැද කානා හල් කිරීමත් සමඟ ද්විත්ව වී යෙදෙන විට එය “කශබ්ද ගනී.பக்கம்   (පක්කම්)   පිටුව
அக்கா   (අක්කා)   අක්කා
காக்கை (කාක්කෛ)   කාක්කා3 දෙමල භාෂාවේ ஞ் ங் ன் ண் යන අක්ෂර වලට පසුව කානා යෙදේ නම් එය “ගශබ්ද ගනී.


தஞ்கம்     (තංගම්)   රත්තරන්
தஞ்கை     (තංගෙයි)   නංගි
பெண்கள்   (පෙන්ගල්)   කාන්තාව
கண்கள்      (කන්ගල්)   ඇස්
சஞ்கு          (සංගු)   හග්ගෙඩිය
மீஞ்கள்     (මීංගල්)   මාලුවෝ4 වචනයක මැද හෝ අග කානා තනිවම යෙදේ නම් එය “හශබ්ද ගනී.


வகுப்பு    (වහුප්පු)   පන්තිය
காகம்       (කාහම්)   කාක්කා
அழகு        (අලහු)   ලස්සන
உலகம்     (උලහම්)   ලෝකය
முகம்       (මුහම්)   මුහුනසානා
මෙය (ස ච හෝ ජ) ශබ්ද ගන්නවා.


1 සානා වචනයක මුල යෙදේ නම් එය සයන්න ලෙස ශබ්දවේ. ඇතැම් අවස්ථා වල එය ච ශබ්දය ද ගනී.
එසේම පදයක මැද තනිවම යෙදෙන විටත් අග හල් කිරීමකින් තොරව යෙදෙන විටද  “ස ශබ්දය ගනී.சித்திரம்    (චිත්තිරම්)   චිත්‍රය
சின்ன         (චින්න  )  කුඩා
சந்திரன்       (චන්දිරන්)   සඳ
சிஞ்கம்       (සිංගම්)   සිංහයා
சமயம்        (සමයම්)   ආගම
சுவை          (සුවෛ)   සුවය
சட்டம்       (සට්ටම්)   නීතිය
சிகரம்         (සිහරම්)   කඳුමුදුන
சீப்பு              (සීප්පු)   පනාව
சாப்பாடு    (සාප්පාඩු)   කෑම
பசீ                  (පසී)   බඩගින්න
பசு                (පසු)   එලදෙන
யோசனை  (යෝසනෛ )   කල්පනාව
வாசம்         (වාසම්)   සුවඳ
வசனம்         (වසනම්)   වාඛ්‍ය
பேசு                  (පේසු)   කතා කරනවා
ஊசி                     (ඌසි)   ඉඳිකටුව
ஆசனம்             (ආසනම්)   ආසනය
வசதி                    (වසදි)   පහසුකම2 වචනයක මැද සානා හල් කිරීමත් සමඟ ද්විත්ව වී යෙදෙන විට “ච ශබ්ද ගනී.


குச்சி      (කුච්චි)  කූරු
 மச்சம்    (මච්චම්)   ළපය‍
பச்சை      (පච්චෛ) කොල   පාට
பிச்சை     (පිච්චෛ)   හිඟමන
தச்சன்      (තච්චන්    )   වඩුවා
மச்சான்    (මච්චාන්)   මස්සිනා
பூச்சி           (පූච්චි)   කෘමියා
பிச்சைகாரன்    (පිච්චෙයිකාරන්)   හිඟන්නා3 වචනයක මැද හෝ අගඅක්ෂරයට පසුව සානා යෙදේ නම් එය “ජශබ්ද ගනී.


குஞ்சு           (කුංජු)   පැටවා
கொஞ்சம்     (කොංජම්)   ටිකක්
மஞ்சள்          (මංජල්) කහ   පාට
கஞ்சி              (කංජි)   කැඳ
ஊஞ்சள்         (ඌංජල්)   ඔංචිල්ලාවටානා
මෙය දෙමල භාෂාවේ (ට හෝ ඩ) ශබ්ද ගන්නවා..


1 ඩානා වචනයක මුල, මැද හෝ අග තනිවම යෙදේ නම් එය “ඩ ශබ්ද ගනු ලබයි.


படம்       (පඩම්)   පිංතූරය
பாடம்      (පාඩම්)   පාඩම
இடம்        (ඉඩම්)   ස්ථානය
குடம்     (කුඩම්)   කලය
காடு        (කාඩු)   කැලය
அடப்பு     (අඩප්පු)   ලිප
வருடம்    (වරුඩම්)   වර්ෂය 
ஆடு            (ආඩු)   එළුවා
படி           (පඩි)   ඉගෙන ගන්නවා
குடி           (කුඩි)   බොනවා2 ඩානා හල් කිරීමත් සමඟ ද්විත්ව වී යෙදෙන විට එය “ටශබ්ද ගනු ලබයි.


பட்டம்       (පට්ටම්)   සරුංගලය
வட்டம்      (වට්ටම්)   රවුම
பாட்டு        (පාට්ටු)   සිංදුව
பாட்டி        (පාට්ටි)   ආච්චි
கட்டில்      (කට්ටිල්)   ඇඳ
குட்டி         (කුට්ටි)   පැටවා
நட்டம்       (නට්ටම්)   අලාබය
முட்டை  (මුට්ටෙයි)   බිත්තරය
கட்டை      (කට්ටෛ)   කොටතානා
මෙය (ත හෝ ද) ලෙස ශබ්ද ගන්නවා.


1 තානා වචනයක මුලට යෙදෙන විට “තශබ්ද ගනු ලබයි.


தரம்    (තරම්)   ශ්‍රේණිය
திருடன்   (තිරුඩන්)   හොරා
தாள்     (තාල්)   කඩදාසිය
தொட்டில்   (තොට්ටිල් )   තොටිල්ල
தீவு     (තීවු)   දූපත
தலை     (තලෙයි)   හිස


2 තානා මුලට යෙදී “දශබ්දය ද ගන්න අව්ස්ථා දකින්න පුළුවන්. බොහෝ වෙලාවට මේ වචන  සංස්කෘත භාෂාවට අයත් වචන විදිහටයි ගන්න පුළුවන්.


தானம்     (දානම්)   දානය
தர்மம்   (ධර්මම්)   ධර්මය
தானியம்    (ධානියම්)   ධාන්‍ය
தியானம்   (දියානම්)   ධ්‍යානය


3 තානා වචනයක මැද හෝ අග හල් කිරීමත් සමඟ ද්විත්ව වී යෙදේ නම් එය “තශබ්ද ගනු ලබයි.


கத்தி    (කත්ති)   පිහිය
புத்தகம்   (පුත්තහම්)   පොත
சத்தம்   (සත්තම්)   ශබ්දය
சத்திய   (සත්තිය)   සත්‍යය
புத்தி    )පුත්ති)   බුද්දිය
முத்து    (මුත්තු)   මුතු
வித்தியாசம்  (විත්තියාසම්)   වෙනස
பேத்திய   (පේත්තිය)   මිනීබිරී


4 වචනයක මැද හෝ අග පෙරිය නානා ට පසුව තානා යෙදේ නම් එය “දශබ්ද ගනු ලබයි.


தந்தை (තන්දෙයි)   පියා
பந்து (පන්දු)   බෝලය
வந்தனம் (වන්දනම්)   වැඳීම


5 තානා වචනයක මැද හෝ අග යෙදේ නම් එය “දශබ්ද ගනු ලබයි.


மாதம்    (මාදම්)   මාසය
மதி      (මදි)   සඳ
அது     (අදු)   එය
இது     (ඉදු)   මෙය
பாதம்    (පාදම්)   පාදය
அதிகம்   (අදිහම්)   අධික
காது     (කාදු)   කන


අද අපි “க, ட, ச, தකියන අකුරු ඒ ඒ වචන වල යෙදෙන කොට කොහොමද ශබ්ද වෙන්නෙ කියල ඉගෙන ගත්තනේ. ඊගාව දවසට තව ටිකක් තියනව නීති රීති ඉගෙන ගන්න. මේ ටික හොඳට බලල පාඩම් කර ගන්නකෝ. එතකොට දෙමල උච්ඡාරණයෙදි ප්‍රශ්න මතු වෙන එකක් නෑ. ටිකක් පාඩම දිග වුන හින්ද ඊගාව දවසට ඒ නීති රීති ටික කියල දෙනවයි කියන පොරොන්දුව පිට අදට පාඩම නවත්තනවා. කලින් කිවුව වගෙ නීති රීති ටික ඔළුවට දා ගන්න ගමන් ම වචන ටිකත් මතකයට ගන්න අමතක කරන්න එපා හොඳේ?
එහෙනම් අදට පාඩම නවත්තන්නම්කෝ... ඊගාව සතියෙ ආයෙම හමු වෙනකන් හැම දෙනෙකුටම
ජයවේවා!!!