Monday, March 5, 2018

4 පාඩම දෙමල උච්ඡාරණය ii


කාලෙකට පස්සෙ ආවට මේ කාලය ඇතුලත ඕගොල්ලො මහන්සි වුනා නම් මේ වෙන කොට හොඳට අක්ෂර ටික එහෙම බලා ගෙන දැන් ලියන්න කියවන්න පුළුවන් තත්වෙක ඉන්න ඕනි.
  
මුල් පාඩම් ආයෙම බලන්න ඕනි නම් මේ ලින්ක් වලින් ගිහින් ඒ පාඩම් බලා ගෙනම එන්න අමතක කරන්න එපා.


සමහර විට දිගටම පාඩම් දා ගෙන ගියා නම් අකුරු අල්ල ගන්න බැරි වුන අය මගින් හැලෙන්නත් ඉඩ තිබුන නේද? ඒ නිසා මගේ ප්‍රමාධය ගැන මං එහෙම හරි කියල සතුටු වෙන්න තමයි මේ උත්සාහය හොඳේ?

හරි හරි අපිට ඉතින් 4 වෙනි පාඩමේ ඒ කියන්නෙ දෙමල උච්ඡාරණය පාඩමේ තව කොටසක් ඉතිරි වෙලා තියනවනෙ. ඒ පාඩමත් හීන් සීරුවෙ ඉගෙන  ගත්තට පස්සෙ අපිට දෙමල වියාකරණ වලට යන්න පුළුවන්. අද අපි මේ දෙමල උච්ඡාරණය පාඩමේ ඉතිරි කොටස ඉගෙන ගමු.

එහෙනම් ඔය එහෙ මෙහෙ මට බැන බැන ගිය ළමයි ඇවිත් පිලිවෙලකට වාඩි වෙලා පාඩමට සූදානම් වෙන්නකෝ. ප්‍රමාධ වීම ගැන සමාව භාජනයකට දාල මං දෙමල පාඩම ඔන්න පටන් ගත්ත හොඳද?

ආ තව එකක්. ඕගොල්ලන්ට කියන්න දෙයක් අහන්න දෙයක් තියේවි නම් පහලින් කමෙන්ටුවක් කොටල යන්න අමතක කරන්න එපා. අහන දේවල් වලට දන්න විදිහට හරි නැත්තම් හොයල හරි පුළුවන් විදිහට උත්තර දෙන්නම්කෝ...

******************


පානා

මෙය (ප හෝ බ) ශබ්ද ගනු ලබයි.

1 පානා වචනයක මුල යෙදේ නම් එය “පශබ්දය ගනු ලබයි.

பொக்கிஷம்      (පොක්කිශම්)      වස්තුව
பழம்      (පලම්)      පළතුර
பூனை      (පූනෙයි)      පූසා
பாதம்      (පාදම්)      පාදය
பறவை      (පරවෙයි )                 කුරුල්ලා
பற்றி      (පට්ට්‍රි)      ගැන

2 ඇතැම් විට පානා මුලට යෙදෙන විට එය “බශබ්දය ද ගනු ලබයි.

புத்தர்      (බුද්දර්)      බුදුන් වහන්සේ
போதி      (බෝධි)      බෝධිය
பக்தி      (බත්ති)         භක්තිය
பாரதம்      (බාරදම්)      භාරතය

3 වචනයක මැද හෝ අග පානා හල් කිරීමත් සමඟ ද්විත්ව වී යෙදේ නම් එය “පශබ්දය ගනු ලබයි.

குப்பை      (කුප්පෙයි)      කුනු
கப்பல்      (කප්පල්)      නැව
அப்பா      (අප්පා)      තාත්තා
அப்பம்      (අප්පම්)      ආප්ප

4 වචනයක මානා හල්කිරීමත් සමඟ යෙදී ඊටපසුව පානා යෙදේ නම් එය “බශබ්ද ගනු ලබයි.

தம்பி      (තම්බි)      මල්ලි
அம்புலி      (අම්බුලි)      සඳ
தும்பு      (තුම්බු)      කොහු

5 වචනයක මැද හෝ අග (ன் ண்) අකුරු වලට පසුව පානා යෙදේ නම් එය “බශබ්ද ගනු ලබයි.

அன்பு      (ඇන්බු)      ආදරය
முன்பு      (මුන්බු)      පෙර
நண்பன்      (නන්පන්)       මිතුරා

6 පානා වචනයක මැද හෝ අග තනිවම යෙදෙන අවස්ථා වලදී එය “බශබ්ද ගනු ලබයි.

சுபம்      (සුබම්)      සුබ
சுபாவம்      (සුෆාවම්)      ස්වභාවය
அபாயம்      (අ‍ෆායම්)         අනතුර
அபராதம்      (අෆරාදම්)      වන්දිය


පෙරිය ර

මෙය (ර, ට්‍ර, සහ ට්) ශබ්ද ගනු ලබයි.

1 පෙරිය රානා සමඟ හල් කිරීම නොයදෙන සෑම අවස්ථාවකම “රශබ්දය ගනු ලබයි.

ஒன்று      (ඔන්රු)      එක
கிணறு      (කිනරු)      ලිඳ
பன்றி (පන්රි)      ඌරා
கறி      (කරි)      හොදි

2 වචනයක හල් කිරීමත් සමඟ පෙරිය රානා ද්විත්ව වී යෙදේ නම් “ට්‍රශබ්ද ගනු ලබයි.

நெற்றி (නෙට්ට්‍රි)      නළල
வெற்றி (වෙට්රි)      ජය
ஒற்றுமை (ඔට්රුමෙයි)     එකමුතුකම
காற்று (කාට්රු)     සුලඟ

3 වචනයක මැද පෙරිය රානා හල් කිරීමක් සමඟ යෙදුව විට එය “ට්ශබ්ද ගනු ලබයි.

மேற்கு  (මේට්කු)      බස්නාහිර
முயற்சி      (මුයට්චි)      උත්සාහය

දෙමල භාෂාවේ අක්ෂර යෙදීමේ දී භාවිතා කරන තවත් නීති රීති

1 ඇතැම් වචන වල තානාට පෙර පෙරිය නානා හල් කිරීමක් සමඟ යෙදෙන අතර එය “න්දලෙස ශබ්ද වනු ලබයි.

சந்திரன்     (චන්දිරන්)       සඳ
இந்தியா     (ඉන්දියා)      ඉන්දියාව
சந்தை     (සන්දෙයි)       පොල
பந்து      (පන්දු)      බෝලය


2 ல,ள, ழ,  සින්න ලයන්න, කාල් ලයන්න සහ මවුලහර් ලයන්න මෙම අකුරු වචනයක මුලට නොයදේ. එකම වචනයේ මැදට මෙම අකුරු යෙදෙන විට අර්ථය වෙනස් වෙන
අවස්ථා දැක ගත හැකි වේ.

ஒலி      (ඔලි)      ශබ්දය
ளி       (ඔළි)      ආලෝකය
ஒழி       (ඔලි)       විනාසය
வலி        (වලි)        කැක්කුම
வளி       (වළි)       සුලඟ
வழி       (වලි)        මාර්ගය

3 වචනයක “අ කාරය යෙදෙන අවස්ථාවලදී එය “ඇලෙස ශබ්ද කරනු ලබයි.

அன்பு       (ඇන්බු)       ආදරය
மரம்        (මැරම්)        ගස
அலரி       (ඇලරි)       අරලියා

4 වචනයක සින්න (ல ர) අකුරු මුලට නොයදන අතර එසේ යෙදීමට අවශ්‍ය වන අවස්ථා වලදී ඊට පෙර “ යොදනු ලබයි.

இலங்கை        (ඉලංගෙයි)      ලංකාව
இராமன்       (රාමන්)        රාමන්
இரத்தினபுர       (රත්තිනපුර)        රත්නපුර
இராஜா       (රාජා)       රජ්ජුරුවෝ
  
*********************** 

ඔන්න දැන් දෙමල උච්ඡාරණය පාඩම අහවරයි. මේ පාඩමත් හොඳට බලා ගෙන, වචනත් මතකෙ තියා ගෙන අපි වියාකරණ කොටස් වලට යමු. එහෙනම් ආයෙම දවසක ඉක්මනින්ම හමු වෙනකන් හැම දෙනෙකුටම ජයවේවා!!!

2 comments:

ඔබේ අදහසට ඉඩක්